Про компанію | Новини | Фінансовий звіт

Товариство з обмеженою відповідальністю

Фінансово - консалтинговий центр
Ω «ОМЕГА-ПРОФІТ»

ua | ru


ТОВ «ФІНАНСОВО - КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ОМЕГА-ПРОФІТ»

ОФІЦІЙНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПАРТНЕР

НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

 

м. Київ, вул. Дружківська, 10; тел / факс (044) 456-45-30, 501-37-02

ЄДРПОУ 32557701, рахунок № 26004010088640 в АТ «Укрексимбанк», МФО 322313 

 

ТОВ «Фінансово - консалтинговий центр «Омега-Профіт» створений в 2003 році із залученням ряду провідних фахівців «Євроконсалтинг», які мають великий досвід надання консультаційної допомоги підприємствам та організаціям різних галузей народного господарства.

Основними напрямками діяльності ТОВ «Омега-Профіт» є:

- рішення складних ситуаційних завдань господарської практики, що вимагають одночасно і належного правового забезпечення, і фінансової оптимізації, і чіткої логістики. Кредо фірми - такі завдання можуть бути успішно вирішені тільки спільними зусиллями фахівців різного профілю: юристів, фінансистів, економістів, бухгалтерів, експертів-оцінювачів, організаторів виробництва. У цьому вирішальна відміна ТОВ «Омега-Профіт» від вузькопрофільних юридичних, аудиторських, рієлтерських та інших подібних фірм

- фінансове посередництво;

- представництво в судах та у складних  переговорах з контрагентами.

Більшість виконаних ТОВ «Омега-Профіт» замовлень має пряме відношення до проблематики стратегічного менеджменту. Тому особливу увагу фірма приділяє прогнозуванню ризиків (управлінських, інвестиційних, галузевих та інше) з метою забезпечення необхідної надійності наданих рекомендацій.

Нестабільність та недосконалість законодавства змушують співробітників ТОВ «Омега-Профіт» постійно займатися пошуком нетрадиційних, і в той же час легітимних способів вирішення господарських завдань в інтересах клієнтів. Найчастіше, найкраще, відповідно до конкретної ситуації, рішення не є типовим: його неможливо знайти ні в довідниках, ні в інших спеціальних виданнях. Це часто вимагає звернення із запитами до органів державної законодавчої і виконавчої влади, будувати і в подальшому захищати концептуальні схеми дій. З тієї ж причини фірма, як правило, бере на себе патронаж, а нерідко і безпосередньо бере участь у реалізації або, принаймні, здійснює консалтинговий супровід пропонованих схем і дій.

Успішне ведення бізнесу зумовлюється не тільки і не стільки разовими заходами, скільки належним рівнем оперативного менеджменту. Досвід передових зарубіжних компаній переконує в тому, що навіть наявність в їх штатах фахівців високого рівня не гарантує досягнення максимального економічного ефекту, якщо постійно не звертатися до послуг незалежних консультантів. Незаперечна перевага останніх - поінформованість про те, що і як в аналогічних ситуаціях робилося в інших компаніях. В умовах ринкової конкуренції, наростаючою тенденції захисту конфіденційної інформації саме незалежні консультанти допомагають уникнути помилок, допущених попередниками, дозволяють не витрачати час на черговий «винахід велосипеда». У той же час ТОВ «Омега-Профіт» суворо дотримується принципів нерозголошення комерційної таємниці і не нанесення шкоди одному клієнту в інтересах іншго.

З метою комплексного обслуговування клієнтів ТОВ «Омега-профіт» створило і набуло корпоративні права ряду підприємств і почало фактично виконувати функції холдингової компанії.

ТОВ «Омега-Профіт» є офіційним юридичним партнером Національного комітету спорту інвалідів України та всіх заснованих ним підприємств. Наші компанії на пільгових умовах надають консультативну допомогу багатьом іншим громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості. Крім того наше підприємство стало установчим учасником благодійного фонду «Соціальна допомога. Рівні можливості. Справедливість».

Перелік послуг, що надаються ТОВ «Омега-Профіт», його дочірніми і асоційованими підприємствами та партнерами, постійно розширюється і видозмінюється з урахуванням потреб клієнтів та ринкової кон'юнктури. Однак, в основному, цей перелік може бути розділений на наступні блоки:

 • Створення, реорганізація (злиття, поділ, приєднання, перетворення, зміна назви) і ліквідація підприємств та об'єднань різних організаційно-правових форм.
 • Приватизація та оренда державного та комунального майна.
 • Оренда, лізинг і відчуження майна, що не відноситься до державної форми власності.
 • Кризове управління та реструктуризація підприємств.
 • Заходи по забезпеченню збереження контролю над підприємством і організація протекціоністських заходів (захисту корпоративних інтересів).
 • Аналіз і розробка нестандартних систем і форм організації господарської діяльності.
 • Впорядкування (відновлення) бухгалтерського і податкового обліку.
 • Організація роботи з цінними паперами (випуск, розміщення, обіг на вторинному ринку, викуп, розподіл, анулювання акцій; випуск, обіг, викуп, погашення векселів, випуск, розміщення, звернення, викуп, погашення облігацій, звернення депозитних (ощадних) сертифікатів, андеррайтинг).
 • Підготовка інвестиційних проектів та супровід їх впровадження.
 • Оптимізація системи господарських взаємовідносин між підприємствами.
 • Побудова та консалтинговий супровід бізнес-схем.
 • Експертиза та підготовка правових документів.
 • Представництво інтересів клієнтів в судах.
 • Інформаційно-методичне забезпечення діяльності підприємств.
 • Аналітичні огляди законодавчих та нормативних документів.
 • Створення інвестиційних фондів.
 • Страхування ризиків.
 • Посередницькі договори в сфері страхування.
 • Аудит та супутні послуги.
 • Оцінка майна та майнових прав
 • Страхове та інше фінансове посередництво

ТОВ «Омега-Профіт» в межах розвитку напрямку фінансового посередництва у  2016 році (у тестовому режимі у вересні, у робочому режимі у грудні) запустив Фінансовий інтернет – супермаркет «Є Профіт».

Унікальність проекту полягає у максимальній концентрації на одному сайті всіх фінансових та допоміжних послуг, які можуть бути продані через мережу Internet. Через фінансовий Internet-супермаркет продаються послуги провідних фінансових компаній. 

На даному етапі працюють розділи автострахування, страхування туристів та юридичні послуги. Найбличжчим часом окрім україномовної та російськомовної версій буде запущено ще англомовну версію, а також розділ банківські послуги.
Про вибір страхових компаній, які на сьогодні представлені на сайті – це виключно компанії, які мають, на мою думку, належний сервіс при настанні (врегулюванні) страхового випадку та є платоспроможними.

В розділі страхування в даний час можна придбати:

Автоцивілку, додаткову (добровільну) автоцивілку, КАСКО, зелену карту, страховку для туристів, страховку для подорожі до Шенгенської зони, страховку для безвізової подорожі.

На сайті немає та не буде представлено пропозицій компаній, щодо яких у мене є сумніви.

Ціни вказано зі знижками. Тобто оформити страховий поліс через Фінансовий інтернет – супермаркет «Є Профіт»  дешевше, аніж у страховій компанії. 

Директор Є. Любович